1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z podejmowania decyzji

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z agrotrystyki

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z marketingu

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 month ago

Ołoszenie – warsztaty z przywództwa

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim read more...

2 months ago

Zaproszenie – szkolenia z Windowsa

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://symulacjeblog.wordpr read more...

2 months ago

Publikacja – kursy z konfliktów

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

2 months ago

Zawiadomienie – treningi i symulacje

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://symul read more...